Over SVW

Wil jij ook meedoen?

Het bestuur bestaat uit:

Arthur Bolderdijk (Voorzitter)
Willeke Outshoven (Secretaris)
Dora van Dijk (Penningmeester)
Gerard Pen (Algemeen)
Jan Outshoven (Algemeen)

De stichting is als een jonge en dynamische organisatie te typeren. Wij zijn een jonge dynamische stichting die gespecialiseerd is in het leveren van verkeersregelaars bij zowel evenementen als calamiteiten. Bij evenementen kun je denken aan aanspreekpunt zijn, het bewaken van afsluitingen en het in goede banen leiden van verschillende verkeersstromen. Dit alles doen wij met onze speciale uitrusting bestaande uit onder andere de bekende geel-oranje fluorescerende kleding en portofoons.

Om het geheel te coördineren heeft SVW een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast zijn er een aantal nevenfuncties. Als medewerker/verkeersregelaar ben je vrijwilliger, waarvoor je een vergoeding kunt ontvangen. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina.

Doe jij met ons mee?

Wij zijn altijd op zoek naar meer vrijwilligers die het verkeer willen regelen, of een bestuursfunctie willen bekleden.

Als je wordt ingezet tijdens een evenement, krijg je tijdens je inzet:

  • Voldoende eten en drinken tijdens een inzet
  • Een kleine vrijwilligers- en reisvergoeding
  • Kleding en accessoires (portofoon) in bruikleen

Je bent onderdeel van een enthousiast team van verkeersregelaars en hebt veel contact met weggebruikers.

Jij bent in staat om probleemoplossend te denken, kan goed in een team werken en kan een situatie goed inschatten. Je hoeft geen ervaring te hebben.

Geschikt?

Ben jij geschikt als verkeersregelaar?

Sponsoren

Stichting Verkeersregelaars Woerden kan niet bestaan zonder sponsoren. Ook dit jaar willen wij de volgende sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage:

Wil jij hier staan met jouw logo? Word dan onze sponsor en meld je aan via het contactformulier!